jueves, 13 de abril de 2017

¡Felices Pascuas! Bon-a Pasqua!
Deseo a todos mis parientes y amigos unas muy felices Pascuas.

I auguro a tuti ij mè parent e amis na bon-a Pasqua.

Hugo Alloa